Events, Västra Spöland

Västra Spöland

October 14, 2014

Som en del av ett pågående dokumentärprojekt om Västra Spöland följde jag med i en av traktorerna som transporterade stutarna till naturbetesmarkerna Vännässjön. Trevligt att få exklusiv tillgång till det här betessläppet som lockade väldigt många människor.

betesslapp-i-vastra-spoland-01betesslapp-i-vastra-spoland-03betesslapp-i-vastra-spoland-04betesslapp-i-vastra-spoland-05betesslapp-i-vastra-spoland-07betesslapp-i-vastra-spoland-08betesslapp-i-vastra-spoland-09betesslapp-i-vastra-spoland-11betesslapp-i-vastra-spoland-12betesslapp-i-vastra-spoland-14betesslapp-i-vastra-spoland-15betesslapp-i-vastra-spoland-18

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.